Modules, bijv. CMS ESLog

Core Management Skills

ESLog


Het doel van de module Core Management Skills is om de student kennis en inzichten op de gebieden van Management, Finance en Human Resources aan te reiken, zodat de student is voorbereid op een managementrol in het logistieke werkveld.

Doelen van de CMS-module

 • De student kan de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting bepalen voor nu en in de toekomst en op basis van verzamelde informatie en kengetallen, besluiten onderbouwen over de in-, door- en uitstroom van personeel op de korte en langere termijn.
 • De student kan projecten beheren en plannen voor kennisbeheer ontwikkelen en implementeren.
 • De student kan effectieve werkrelaties opbouwen en uitbouwen met individuele medewerkers en teams met behulp van organisatie, planning, leiderschap en (effectieve) communicatie waardoor hij in staat is om werk van anderen te plannen, organiseren, aansturen en controleren.
 • De student kan het bedrijfsplan voorbereiden en zakelijke (financiële) statements interpreteren.
  De student beheerst financiële basisbegrippen, heeft begrip van budgettering en weet hoe hij/zij financiële informatie en analyses kan gebruiken als stuurinformatie.
 • De student kan passende controlesystemen voor de organisatie ontwikkelen, zoals het instellen van prestatie indicatoren, en deze gebruiken voor beoordeling van bedrijfsprestaties.
 • De student kan aangeven hoe verschillende activiteiten in de logistieke keten elkaar beïnvloeden.
 • De student weet zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving, kent de relevante wet- en regelgeving en kan deze naleven.
 • De student kan veranderingen aangeven, plannen, implementeren en beheren, zoals het aangeven van mogelijkheden waarom functies op een andere manier met elkaar kunnen samenwerken en bijdragen aan de implementatie van een wijzigingsvoorstel.
 • De student kan op basis van analyse van de logistieke keten, aanbevelingen formuleren voor verbetering van de operationele effectiviteit en dit presenteren aan andere afdelingen en echelons binnen de organisatie.

Aanbevolen literatuur

People Management en resourcemanagement geschreven door Jan Engelbregt en Niels Kruijer.
Boom Onderwijs, deel 2 van de serie “logistiek verbeteren”, Boom Lemma uitgevers.
ISBN/EAN: 9789047300526

Integrale Logistiek geschreven door Jan Engelbregt en Niels Kruijer.
Boom Onderwijs, deel 1 van de serie “logistiek verbeteren”, Boom Lemma uitgevers.
ISBN/EAN: 9789047300397

Praktijkgids arbeidsveiligheid geschreven door D. Muis, M. van der Steeg, M. Vermeij, P. Ladage e.a.
ISBN/EAN: 9789462154285

Examenvorm

Het examen bestaat uit een schriftelijk examen met 20 Multiple Choice vragen, 4 Short Answer Questions en eventueel een Case.