Inzage

Inzage E-log examens

Intellectueel eigendom

De examens van de DCBL worden na de examendatum niet vrijgegeven.
De examenkandidaat mag geen gegevens uit het examenlokaal meenemen.

Examens

Het examenreglement bevat een mogelijkheid voor kandidaten om hun gemaakte examens in te zien.
De inzage in het gemaakte examen kan worden afgesproken met het DCBL - bureau.

2 Mogelijkheden

1. Exameninzage met scoreformulieren van de examencommissieleden.

2. Exameninzage met scoreformulieren en gedetailleerde op- en aanmerkingen per vraag van de examencommissieleden.

Contact

Inzage van het gemaakte examen wordt afgesproken met het DCBL - bureau.
De directeur zal de inzage verzorgen.

Kosten

Voor de inzage in het examen worden de kandidaat gemaakte kosten in rekening gebracht.

  • mogelijkheid 145
  • mogelijkheid 2 € 145