Nieuws

“DCBL”

“Dutch Certification Board for Logistics -exam committee”

zoekt (nog) een nieuw lid!

 

Betreft: Examencommissies

EJLog (mbo+, associate degree
ESLog (hbo+,  bachelor degree)

Ben jij een logistieke professional en sta je boven het bachelor-niveau (docent / lector, auteur of manager) en vind je het leuk om examens samen te stellen uit de databank, te corrigeren / beoordelen en nieuwe interessante en praktisch relevante examenvragen te ontwikkelen en wil je dat graag samen doen met collega’s vanuit het logistieke werkveld: meld je dan aan!

De “Dutch Certification Board for Logistics - exam committee” (DCBL-ec), de examenkamer van de “Dutch Certification Board for Logistics” (DCBL), verzorgt de examens van de door de “European Logistics Association” (ELA) geaccrediteerde E-Log opleidingen, in het bijzonder de
- European Junior Logistician – EJLog 
- European Senior Logistician – ESLog

 

De opleidingen bestaan uit respectievelijk zeven/ acht modules, waarvoor 7 examencommissies actief zijn:


1. Basic Supply Chain Concepts / Supply Chain Flows & Networks 
2. Core Management Skills 
3. Sourcing & Procurement
4. Production Planning
5. Inventory Management 
6. Warehouse Management 
7. Transport Management

Waarom is het méér dan leuk én belangrijk?

• Logistiek is natuurlijk een hartstikke leuk en belangrijk vakgebied. Of het nu om reguliere voltijd studenten of over werkende reguliere deeltijdstudenten gaat; het is belangrijk dat mensen hun logistieke kennis en in-zichten ontwikkelen door excellente opleidingen. Goede examens en examinatoren zijn daarbij cruciaal.
• Je levert als examencommissielid een bijdrage aan de logistieke standaard voor professionals in Nederland en daarbuiten; je bent onderdeel van het geweten en de borging van het niveau.
• Iedere commissie bestaat gemiddeld uit 3-5 personen, die hun sporen hebben verdiend in de logistiek. Je kunt dus je kennis en kunde delen met anderen en sparren over je deelgebied / discipline van de logistiek – waar je zelf ook weer veel van zult leren.

Waaruit bestaan de werkzaamheden/activiteiten?

• Een examen samenstellen (uit de databank) en corrigeren in gezamenlijk overleg met de mede commissie-leden – ten minste 3 keer per jaar – op junior en/of senior niveau voor de betreffende module.
• De databank up to date houden; verouderde vragen schrappen of bijstellen en nieuwe formuleren conform de eindtermen (begrippenlijst) en toetstermen op basis van taxonomie in moeilijkheidsgraad.
• Bijeenkomsten van je examencommissie, naar behoefte; meestal 2 á 3 keer per jaar.
• Vier vergaderingen op “Nyenrode Business Universiteit” te Breukelen met de leden van de andere examen-commissies en het bestuur.

Examen en frequentie?

• Een examen bestaat uit 20 MC vragen en 4 open vragen (SAQ).
Voor de senior examens komt er nog een uitgebreide open vraag bij (Case).
• De reguliere examens vinden in maart, juni en november plaats; de examens op locatie op basis van vraag.

Hoeveel tijd kost me dat?

• Het “vergaderen”/sparren met je collega-commissieleden is 2 á 3 keer per jaar, dagdeel in onderling overleg.
• De plenaire vergaderingen op “Nyenrode” vinden 4 keer per jaar plaats in de avonduren 19.30 – 21.30 uur.
• Het nakijken van de gemaakte examens, de short answer questions, neemt naar schatting ca. 20 – 30 minu-ten per deelnemer m/v in beslag. De groepsgrootte is ca. 10 á 15 (om de gedachten te bepalen).
• De tijd om nieuwe examenvragen op te stellen is natuurlijk in sterke mate afhankelijk van je kennis, kunde en ervaring; de tijd valt moeilijk in te schatten.

 Wat krijg ik ervoor terug?

• Als je het voor het geld doet, kan je er beter niet aan beginnen. Je moet er vooral lol in hebben om samen met een groepje gemotiveerde vakbroeders/-zusters goede examens samen te stellen, te beoordelen en te becijferen en zodoende zelf bij te blijven in de actuele logistieke ontwikkelingen.
• Natuurlijk worden er wel vergoedingen geboden:
— Voor het maken van een nieuw examen ontvang je € 50,-.
— Voor het maken van een nieuwe Case ontvang je € 25,-.
— Voor het maken van nieuwe examenvragen ten behoeve van de databank ontvang je € 15,- per vraag.
— Voor het nakijken van 20 MC en 4 Short Answer Questions ontvang je € 30,- per deelnemer.
— Voor het nakijken van een Case € 15,- per deelnemer.
— Presentiegeld bedraagt per vergadering van ca. 2 uren € 62,50 plus € 0,36 km-vergoeding.

Meer weten of aanmelden?

Contacteer de heer Henk Bouwman, 06 - 51.06.77.88 of h-bouwman@dcbl-ela.com 

Hij kan je in contact brengen met de leden van het bestuur of de betreffende examencommissie.