Accreditatie

E-Log is het formeel geaccrediteerde programma, dat op Europese schaal door de beroepsvereniging ELA (European Logistics Association) wordt geclassificeerd en gecertificeerd op de niveaus:

a. associate degree mbo+
b.  bachelor degree hbo+
c.  master degree universitair
De Dutch Certification Board for Logisticsis & Supply Chain is in Nederland de licentiehouder.

 

Toelichting

De ESLog (hbo4/hbo+) wordt door de ELA op niveau 6 ingeschaald binnen de Europese standaard EQF (European Qualification Framework) en ECBL (European Certification Board for Logistics).

Het is hetzelfde niveau als waarop binnen Nederland het HBO wordt ingeschaald.

Kortom, vanuit Europees perspectief liggen ESLog en hbo op hetzelfde niveau,
waarbij: 
- hbo reguliere voltijd is voor studenten 
en 
- ESLog reguliere deeltijd voor werkenden.

De EJLog (mbo+/hbo2) en EMLog (universitair) zijn op soortgelijke wijze ingeschaald.LSCM-register

Het LSCM-register (Logistiek & Supply Chain Management-register) is een

- classificatiesysteem

- standaardisatiesysteem

- registratiesysteem


voor de beroepsgroep excellente ‘Logistics & Supply Chain Professionals’.


Hierin bevinden de logistieke hbo’s bachelor en de ESLog (hbo+) bachelor zich op hetzelfde niveau, namelijk LSCM-2.