Exameninformatie

DCBL-ELA => DCBL-oc => DCBL-ec

DCBL” (“Dutch Certification Board for Logistics”) is de Nederlandse vertegenwoordiger van de “ELA” (“European Logistics Association”).

DCBL-oc” (“Dutch Certification Board for Logistics- operational committee”) is de (Nederlandse) examenkamer die functioneert onder/namens “DCBL-ELA“.

Het is conform het Europese model met de “ECBL” (“European Certification Board for Logistics”) als examenkamer van de “ELA” (“European Logistics Association”).

De “DCBL-ELA” heeft zeven examencommissies.

De commissies bestaan uit drie leden, idealiter vijf, een voorzitter en secretaris incluis.
Het zijn logistieke professionals, die boven het bachelor-niveau (docent / lector, auteur of manager) opereren.

Waarom is het zó belangrijk?

Logistiek is natuurlijk een hartstikke leuk en super belangrijk vakgebied, of het nu om reguliere voltijd studenten of om werkende reguliere deeltijdstudenten gaat; het is belangrijk dat mensen hun logistieke kennis en inzichten ontwikkelen door excellente opleidingen.
Goede examens en examinatoren zijn daarbij cruciaal.
De examencommissieleden leveren een bijdrage aan de logistieke standaard voor professionals in Nederland en daarbuiten.
Iedere commissie bestaat gemiddeld uit 3-5 personen, die hun sporen hebben verdiend in de logistiek.
Ze delen hun kennis en kunde met de andere commissieleden en sparren over hun deelgebied / discipline van de logistiek.

De “Dutch Certification Board for Logistics - operational committee” (DCBL-oc), de examenkamer van de “Dutch Certification Board for Logistics-ELA” (DCBL-ELA), verzorgt de examens van de door de “European Logistics Association” (ELA) geaccrediteerde E-Log opleidingen; in het bijzonder de 
- European Junior Logistician  EJLog
- European Senior Logistician  ESLog

De opleidingen bestaan uit respectievelijk zeven en acht modules waarvoor zeven ‘examencommissies’ actief zijn:

1. “Basic Supply Chain Concepts” / “Supply Chain Flows & Networks
2. “Core Management Skills”,
3. “Sourcing & Procurement
4. “Production Planning
5. “Inventory Management
6. “Warehouse Management
7. “Transport Management

De studiewijzers 
- “CMS (“Core Management Skills”) 
- “WM (“Warehouse Management”) 
vind je in de tab: Examencommissies.

De andere studiewijzers volgen zeer binnenkort.

De toetsmatrijzen zijn (digitaal) te verkrijgen bij ons “DCBL"-secretaritaat (zie: tab Contact).
Aanvragen per e-mail: info@dcbl-ela.com.