Coronacrisis

Groningen , 15 maart 2020.

Onderwerp     : Het opschorten van onze examens in Enkhuizen 31-03, Nieuwegein 02-04 en Groningen 08-04 per direct.Beste “DCBL” deelnemers, deelneemsters en examinatoren,


Naar aanleiding van de coronacrisis  heeft de “DCBL” besloten om voorlopig haar examens op te schorten. Dit betekent, dat per heden alle examens op in de wacht zijn gezet.

Het betreft hier institutioneel beleid. We nemen onze verantwoordelijkheid naar jullie en wachten niet op eventuele overheidsmaatregelen. We willen voorkomen, dat jullie onnodig besmet raken en ziek worden, dan wel dat jullie het latent aanwezige virus doorgeven aan medestudenten en/of anderen.

De afgelopen maanden en recentelijk weken en dagen heeft ons steeds meer nieuws over het Coronavirus COVID-19 bereikt. “DCBL” volgde en volgt de nationale en internationale berichtgevingen nauwlettend. We konden en kunnen slechts afgaan op de informatie, die de medische wereld en de wetenschap ons verstrekt(e) en daarop anticiperen.
De politiek interpreteert deze informatie op haar wijze. Zij heeft meer verantwoordelijkheden dan alleen de medische spin-off van het virus en neemt vervolgens maatregelen op basis van vele onderliggende redenen. Begrijpelijk, zij heeft immers te maken met alle facetten van onze samenleving, onze maatschappij.

Wij hebben slechts één criterium: het welzijn van onze deelnemers, deelneemsters en examinatoren. Natuurlijk begrijpen we, dat jullie op weg zijn naar een hbo diploma met alle prachtige gevolgen van dien en dat een ieder het liefst zo gauw mogelijk wil oogsten; de intentie achter je investering.

Maar na een week, waarin de werkelijkheid bij de dag veranderde en waarin steeds meer duidelijk werd over de ontwikkeling van het virus en gevolgen zitten we ons inziens nu in een fase, waarin we de ontwikkeling en gevolgen niet kunnen overzien. We hebben meerdere verantwoordelijkheden naar jullie, maar -zoals reeds benoemd- is jullie welzijn onze absolute topprioriteit, vandaar onze beslissing. Wij hopen, dat jullie begrip kunnen opbrengen voor het genomen besluit.

We weten het: Angst is een slechte raadgever, maar we moeten in deze ernstige situatie wel realiteitszin hebben. Onze maatregel is voor een ieder vervelend in diverse opzichten, maar dat laat onverlet, dat er een groter belang is: Ónze Gezondheid en dat van de mensen om ons heen. Wij, logistiekelingen, zijn ons bij uitstek bewust van onze verantwoordelijkheid naar onze omgeving. Vanuit onze professie weten we, wát de gevolgen zijn van de acties, die we wel of niet inzetten.

Mocht het -onverhoopt- zo zijn, dat jij of een naaste ziek is wensen wij van harte beterschap en sterkte met de quarantaine en hopen we, dat er zo gauw mogelijk weer algeheel herstel is. 
Het zal tevens moeilijk en verdrietig zijn om geen contact met je naasten te hebben.

Wij berichten jullie vanzelfsprekend direct, zodra de situatie daar aanleiding toe geeft. We laten jullie vervolgens weten, wanneer we verder gaan met de examens: ca. 2 à 3 weken na het communicatiemoment.
De examens, die op 23, 25 en 30 juni 2020 zouden plaatsvinden, worden nader beschouwd. Ook hier volgt berichtgeving, zodra er duidelijkheid is.

We moeten sámen proberen deze moeilijke periode zo goed mogelijk door te komen en vergeet niet op elkaar (en jezelf) te letten. We wensen jullie een goede gezondheid en waar nodig sterkte met de gevolgen van de crisis, hopelijk tot gauw!


Mocht je behoefte hebben aan toelichting, aarzel niet maar: bel, app of mail. 


Met vriendelijke groet,


Henk Bouwman